Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Verilen Vaatler Hk. Soru Önergeleri Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Verilen Vaatler Hk. Soru Önergeleri

03 Tem 2024

YENEROĞLU, 5 AYRI BAKANA YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA VERİLEN VAATLERİN DURUMUNU SORDU

“AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen vaatler ne zaman yerine getirilecek?”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği vaatlerin durumu hakkında 5 ayrı Bakana soru önergesi verdi. Seçim döneminde verilen vaatlerin neden yerine getirilmediğini ve çalışmaların mevcut durumunu soran Yeneroğlu, konu hakkında geçmişte verdiği önergeleri yanıtlamayan Bakanlara anayasal sorumluluklarını hatırlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin konuları sıkça gündeme getiren Yeneroğlu verdiği soru önergelerinde, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yer verilen yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınması, Türkiye’ye getirilen araçların yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesi gibi sözü verilen vaatlerin ne zaman yerine getirileceğini sordu.

Yeneroğlu, verdiği beş soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yurt dışında yaşayan vatandaşlara verilen sözleri hatırlattı.

Yeneroğlu, ilgili bakanlara; aile ateşeliklerinin sayısının artırılması, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik farklı illerde yeni TOKİ projelerinin başlatılması, dış temsilciliklerin sayısının artırılması, gezici konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması, konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru imkânı getirilmesi ile öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi gibi vaatlerin akıbetini sordu.

‘Türkiye’ye getirilen araçların yurt dışında 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesi’

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesindeki vaatlerinden biri geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesiydi.

Yeneroğlu, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yönelttiği soru önergesine verilen cevapta araçların Türkiye’de kalış sürelerinin yurt dışından emekli vatandaşlar için 4 yıla uzatılması hakkındaki düzenlemenin detaylarının yer aldığını ancak 185 gün şartının 30 güne düşürülmesi vaadi hakkında açıklama yapılmadığını belirterek Bakan Bolat’a düzenlemenin halen neden yapılmadığını ve soru önergelerine neden süresi içinde cevap verilmediğini sordu:

 1. Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımıza seçim döneminde verdiği geçici ithalat kapsamındaki araçların yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadi neden yerine getirilmemiştir?
 2. Bahsi geçen vaat ne zaman yerine getirilecektir? Vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?
 3. İlgili çalışmalar varsa bunun için belirlenmiş takvim kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
 4. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 5. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu kadar açık bir konuda 14.06.2023 ve 13.11.2023 tarihli iki soru önergeme üzerinden 6 ay geçtikten sonra cevap vermeyi anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

‘Yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı’

Yeneroğlu, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağının yer aldığına da dikkat çekti. Geçmişte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği hakkında yönelttiği soru önergesine açıklayıcı bir yanıt verilmediğini belirten Yeneroğlu, konu hakkında yeniden verdiği soru önergesine ise 8 ay geçmesine rağmen cevap alamadığını belirtti. Bakan’a soru önergeleri hakkındaki anayasal sorumluluğunu hatırlatan Yeneroğlu ayrıca çalışmaların detaylarını ve takvimini sordu:

 1. Hükümetin kurulmasının üzerinden geçen 1 yıllık süre zarfında yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmüştür?
 2. 10 Ekim 2023 tarihinde soru önergeme verilen tek cümlelik cevapta belirtildiği üzere “konu hakkında yürütülmeye devam edilen çalışmaların” mevcut durumu nedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 3. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 4. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu kadar açık bir konuda 13.11.2023 tarihli 7/6241 esas numaralı soru önergeme üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen halen cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

‘Aile ateşeliklerinin sayısının artırılması’

AK Parti 2023 beyannamesinde aile ateşeliklerinin sayısının artırılacağı vaat edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın 23 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada kullandığı; halihazırda 6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğinde rehberlik hizmeti sağlandığı, önümüzdeki dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin sayılarını artırmak için çalışmaların sürdürüldüğü ve öncelikli olarak Belçika ve Fransa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği açılmasının hedeflendiğine ilişkin ifadelerine dikkat çeken Yeneroğlu, konunun detaylarını sordu:

 1. Konuşmanızda bahsi geçen, 6 ülkede bulunduğunu ifade ettiğiniz rehberlik hizmeti sağlayan 14 yurt dışı temsilciliği hangi ülkelerde ve şehirlerde hizmet vermektedir? 14 temsilciliğin her birisinde kaç kadro ile hizmet verilmektedir?
 2. Seçim beyannamesinde vaat edilen aile ataşeliklerinin sayısının artırılması konusunda yürütüldüğünü ifade ettiğiniz çalışmaların mevcut durumu nedir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?
 3. Kadro verilen ancak ataması yapılmayan müşavirlik/ataşelik bulunmakta mıdır? Eğer bulunuyorsa bunların toplam sayıları kaçtır? Münhal müşavirlik/ataşelikler hangileridir ve neden atamaları yapılmamıştır?

‘Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için TOKİ projelerinin başlatılması’

Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a verdiği soru önergesinde AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerde yeni TOKİ projeleri başlatılmasına ilişkin vaade dikkat çekti.

TOKİ’nin 2022’de, yurtdışında süresiz oturum iznine sahip olan ve daimî olarak ikamet eden Türk vatandaşlarına veya mavi kart sahiplerine yönelik olarak İstanbul’daki 420 konutluk proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Yeneroğlu, 2023 seçim beyannamesine de alınan konu hakkında hangi çalışmaların yürütüldüğünü ve çalışma takvimini sordu:

 1. Bahsi geçen vaat hakkında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 2. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Takvimin ayrıntıları nedir?

‘Konsolosluk hizmetleri; öğretmen ve din görevlileri için yerinden istihdam’

Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verdiği soru önergesinde AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen ve Dışişleri’nin görev alanına giren vaatleri hatırlattı.

Seçim beyannamesinde, Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversiteleri de içine alacak şekilde ortak bir program yapılmasının yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısının artırılması, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması hakkında da vaatlere yer verilmişti.

Diğer yandan, öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla bu unvanlara yerinden istihdam sağlanmasına yönelik vaat de seçim beyannamesinde yer almaktaydı. Yeneroğlu, Bakan Fidan’a bu vaatler hakkındaki çalışmaların durumunu sordu:

 1. Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversitelerimizi de içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçirilmesi vaadi hakkında Bakanlığınız tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir?
 2. Konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini arttırma vaadine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?
 3. Son bir yıl içerisinde gezici konsolosluk hizmetinin sayısı artırılmış mıdır? Bu artış ne düzeyde gerçekleşmiştir?
 4. Konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru/başvuru imkânı sunulması vaadine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu vaadin ne zaman hayata geçmesi planlanmaktadır? Gerekli teknik altyapı hususunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
 5. Türkiye’den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik olarak Bakanlığınız tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir? Bu şekilde kaç öğretmen ve din görevlisi atanmıştır?
 6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı (BAOKK) kapsamında yurt dışında istihdam edilmek üzere din görevlisi, öğretmen, öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve okutman unvanlarında 3500, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında sözleşmeli din görevlisi istihdamı için de 600 kadro tahsis edilmiş olup ülke ve konsolosluk bölgelerine göre bu kadroların dağılımı ile durumu (boş/dolu) nedir?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SORU ÖNERGESİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SORU ÖNERGESİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SORU ÖNERGESİ

TİCARET BAKANLIĞI SORU ÖNERGESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SORU ÖNERGESİ

 • İLGİLİ ETİKET:
 • #TBMM
 • #YURT DIŞI VATANDAŞLAR
 • #SORUÖNERGESI

SONRAKİ HABER

Ahmet Handan El-Naif'in Öldürülmesi Hk. Soru Önergesi

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

03 Tem 2024